全部产品

shRNA质粒

pAAV-ZsGreen1-shRNA-NC腺相关病毒干扰质粒 RNAi 对照质粒
发布时间:2019-10-04 19:02:06 | 浏览次数:


测序及更多信息:

采购地址:淘宝店铺地址

我们的官网  http://hedgehogbio.comhttp://hedgehogbio.com/全序列

1        GCGCGCAGAG AGGGAGTGGC CAACTCCATC ACTAGGGGTT CCTGCGGCCG CACTAGTTCT
61       AGAACGCGTG GAGCTAGTTA TTAATAGTAA TCAATTACGG GGTCATTAGT TCATAGCCCA
121      TATATGGAGT TCCGCGTTAC ATAACTTACG GTAAATGGCC CGCCTGGCTG ACCGCCCAAC
181      GACCCCCGCC CATTGACGTC AATAATGACG TATGTTCCCA TAGTAACGCC AATAGGGACT
241      TTCCATTGAC GTCAATGGGT GGAGTATTTA CGGTAAACTG CCCACTTGGC AGTACATCAA
301      GTGTATCATA TGCCAAGTAC GCCCCCTATT GACGTCAATG ACGGTAAATG GCCCGCCTGG
361      CATTATGCCC AGTACATGAC CTTATGGGAC TTTCCTACTT GGCAGTACAT CTACGTATTA
421      GTCATCGCTA TTACCATGGT GATGCGGTTT TGGCAGTACA TCAATGGGCG TGGATAGCGG
481      TTTGACTCAC GGGGATTTCC AAGTCTCCAC CCCATTGACG TCAATGGGAG TTTGTTTTGG
541      CACCAAAATC AACGGGACTT TCCAAAATGT CGTAACAACT CCGCCCCATT GACGCAAATG
601      GGCGGTAGGC GTGTACGGTG GGAGGTCTAT ATAAGCAGAG CTCGTTTAGT GAACCGTCAG
661      ATCGCCTGGA GACGCCATCC ACGCTGTTTT GACCTCCATA GAAGACACCG GGACCGATCC
721      AGCCTCCGCG GATTCGAATC CCGGCCGGGA ACGGTGCATT GGAACGCGGA TTCCCCGTGC
781      CAAGAGTGAC GTAAGTACCG CCTATAGAGT CTATAGGCCC ACAAAAAATG CTTTCTTCTT
841      TTAATATACT TTTTTGTTTA TCTTATTTCT AATACTTTCC CTAATCTCTT TCTTTCAGGG
901      CAATAATGAT ACAATGTATC ATGCCTCTTT GCACCATTCT AAAGAATAAC AGTGATAATT
961      TCTGGGTTAA GGCAATAGCA ATATTTCTGC ATATAAATAT TTCTGCATAT AAATTGTAAC
1021     TGATGTAAGA GGTTTCATAT TGCTAATAGC AGCTACAATC CAGCTACCAT TCTGCTTTTA
1081     TTTTATGGTT GGGATAAGGC TGGATTATTC TGAGTCCAAG CTAGGCCCTT TTGCTAATCA
1141     TGTTCATACC TCTTATCTTC CTCCCACAGC TCCTGGGCAA CGTGCTGGTC TGTGTGCTGG
1201     CCCATCACTT TGGCAAAGAA TTGGGATTCG AACATCGATT GAATTCCACC ATGGCCCAGT
1261     CCAAGCACGG CCTGACCAAG GAGATGACCA TGAAGTACCG CATGGAGGGC TGCGTGGACG
1321     GCCACAAGTT CGTGATCACC GGCGAGGGCA TCGGCTACCC CTTCAAGGGC AAGCAGGCCA
1381     TCAACCTGTG CGTGGTGGAG GGCGGCCCCT TGCCCTTCGC CGAGGACATC TTGTCCGCCG
1441     CCTTCATGTA CGGCAACCGC GTGTTCACCG AGTACCCCCA GGACATCGTC GACTACTTCA
1501     AGAACTCCTG CCCCGCCGGC TACACCTGGG ACCGCTCCTT CCTGTTCGAG GACGGCGCCG
1561     TGTGCATCTG CAACGCCGAC ATCACCGTGA GCGTGGAGGA GAACTGCATG TACCACGAGT
1621     CCAAGTTCTA CGGCGTGAAC TTCCCCGCCG ACGGCCCCGT GATGAAGAAG ATGACCGACA
1681     ACTGGGAGCC CTCCTGCGAG AAGATCATCC CCGTGCCCAA GCAGGGCATC TTGAAGGGCG
1741     ACGTGAGCAT GTACCTGCTG CTGAAGGACG GTGGCCGCTT GCGCTGCCAG TTCGACACCG
1801     TGTACAAGGC CAAGTCCGTG CCCCGCAAGA TGCCCGACTG GCACTTCATC CAGCACAAGC
1861     TGACCCGCGA GGACCGCAGC GACGCCAAGA ACCAGAAGTG GCACCTGACC GAGCACGCCA
1921     TCGCCTCCGG CTCCGCCTTG CCCTAAAGAT CTACGGGTGG CATCCCTGTG ACCCCTCCCC
1981     AGTGCCTCTC CTGGCCCTGG AAGTTGCCAC TCCAGTGCCC ACCAGCCTTG TCCTAATAAA
2041     ATTAAGTTGC ATCATTTTGT CTGACTAGGT GTCCTTCTAT AATATTATGG GGTGGAGGGG
2101     GGTGGTATGG AGCAAGGGGC AAGTTGGGAA GACAACCTGT AGGGCCTGCG GGGTCTATTG
2161     GGAACCAAGC TGGAGTGCAG TGGCACAATC TTGGCTCACT GCAATCTCCG CCTCCTGGGT
2221     TCAAGCGATT CTCCTGCCTC AGCCTCCCGA GTTGTTGGGA TTCCAGGCAT GCATGACCAG
2281     GCTCAGCTAA TTTTTGTTTT TTTGGTAGAG ACGGGGTTTC ACCATATTGG CCAGGCTGGT
2341     CTCCAACTCC TAATCTCAGG TGATCTACCC ACCTTGGCCT CCCAAATTGC TGGGATTACA
2401     GGCGTGAACC ACTGCTCCCT TCCCTGTCCT TCTGATTTTG TAGGTAACCA CGTGCGGACC
2461     TCGAAATTCC CCAGTGGAAA GACGCGCAGG CAAAACGCAC CACGTGACGG AGCGTGACCG
2521     CGCGCCGAGC GCGCGCCAAG GTCGGGCAGG AAGAGGGCCT ATTTCCCATG ATTCCTTCAT
2581     ATTTGCATAT ACGATACAAG GCTGTTAGAG AGATAATTAG AATTAATTTG ACTGTAAACA
2641     CAAAGATATT AGTACAAAAT ACGTGACGTA GAAAGTAATA ATTTCTTGGG TAGTTTGCAG
2701     TTTTAAAATT ATGTTTTAAA ATGGACTATC ATATGCTTAC CGTAACTTGA AAGTATTTCG
2761     ATTTCTTGGG TTTATATATC TTGTGGAAAG GACGCGGGAT CTTCTCCGAA CGTGTCACGT
2821     TTCAAGAGAA CGTGACACGT TCGGAGAATT TTTTAGCTTG CGGCCGCAGG AACCCCTAGT
2881     GATGGAGTTG GCCACTCCCT CTCTGCGCGC TCGCTCGCTC ACTGAGGCCG GGCGACCAAA
2941     GGTCGCCCGA CGCCCGGGCG GCCTCAGTGA GCGAGCGAGC GCGCAGCTGC CTGCAGGACA
3001     TGTGAGCAAA AGGCCAGCAA AAGGCCAGGA ACCGTAAAAA GGCCGCGTTG CTGGCGTTTT
3061     TCCATAGGCT CCGCCCCCCT GACGAGCATC ACAAAAATCG ACGCTCAAGT CAGAGGTGGC
3121     GAAACCCGAC AGGACTATAA AGATACCAGG CGTTTCCCCC TGGAAGCTCC CTCGTGCGCT
3181     CTCCTGTTCC GACCCTGCCG CTTACCGGAT ACCTGTCCGC CTTTCTCCCT TCGGGAAGCG
3241     TGGCGCTTTC TCATAGCTCA CGCTGTAGGT ATCTCAGTTC GGTGTAGGTC GTTCGCTCCA
3301     AGCTGGGCTG TGTGCACGAA CCCCCCGTTC AGCCCGACCG CTGCGCCTTA TCCGGTAACT
3361     ATCGTCTTGA GTCCAACCCG GTAAGACACG ACTTATCGCC ACTGGCAGCA GCCACTGGTA
3421     ACAGGATTAG CAGAGCGAGG TATGTAGGCG GTGCTACAGA GTTCTTGAAG TGGTGGCCTA
3481     ACTACGGCTA CACTAGAAGA ACAGTATTTG GTATCTGCGC TCTGCTGAAG CCAGTTACCT
3541     TCGGAAAAAG AGTTGGTAGC TCTTGATCCG GCAAACAAAC CACCGCTGGT AGCGGTGGTT
3601     TTTTTGTTTG CAAGCAGCAG ATTACGCGCA GAAAAAAAGG ATCTCAAGAA GATCCTTTGA
3661     TCTTTTCTAC GGGGTCTGAC GCTCAGTGGA ACGAAAACTC ACGTTAAGGG ATTTTGGTCA
3721     TGAGATTATC AAAAAGGATC TTCACCTAGA TCCTTTTAAA TTAAAAATGA AGTTTTAAAT
3781     CAATCTAAAG TATATATGAG TAAACTTGGT CTGACAGTTA CCAATGCTTA ATCAGTGAGG
3841     CACCTATCTC AGCGATCTGT CTATTTCGTT CATCCATAGT TGCCTGACTC CCCGTCGTGT
3901     AGATAACTAC GATACGGGAG GGCTTACCAT CTGGCCCCAG TGCTGCAATG ATACCGCGAG
3961     ACCCACGCTC ACCGGCTCCA GATTTATCAG CAATAAACCA GCCAGCCGGA AGGGCCGAGC
4021     GCAGAAGTGG TCCTGCAACT TTATCCGCCT CCATCCAGTC TATTAATTGT TGCCGGGAAG
4081     CTAGAGTAAG TAGTTCGCCA GTTAATAGTT TGCGCAACGT TGTTGCCATT GCTACAGGCA
4141     TCGTGGTGTC ACGCTCGTCG TTTGGTATGG CTTCATTCAG CTCCGGTTCC CAACGATCAA
4201     GGCGAGTTAC ATGATCCCCC ATGTTGTGCA AAAAAGCGGT TAGCTCCTTC GGTCCTCCGA
4261     TCGTTGTCAG AAGTAAGTTG GCCGCAGTGT TATCACTCAT GGTTATGGCA GCACTGCATA
4321     ATTCTCTTAC TGTCATGCCA TCCGTAAGAT GCTTTTCTGT GACTGGTGAG TACTCAACCA
4381     AGTCATTCTG AGAATAGTGT ATGCGGCGAC CGAGTTGCTC TTGCCCGGCG TCAATACGGG
4441     ATAATACCGC GCCACATAGC AGAACTTTAA AAGTGCTCAT CATTGGAAAA CGTTCTTCGG
4501     GGCGAAAACT CTCAAGGATC TTACCGCTGT TGAGATCCAG TTCGATGTAA CCCACTCGTG
4561     CACCCAACTG ATCTTCAGCA TCTTTTACTT TCACCAGCGT TTCTGGGTGA GCAAAAACAG
4621     GAAGGCAAAA TGCCGCAAAA AAGGGAATAA GGGCGACACG GAAATGTTGA ATACTCATAC
4681     TCTTCCTTTT TCAATATTAT TGAAGCATTT ATCAGGGTTA TTGTCTCATG AGCGGATACA
4741     TATTTGAATG TATTTAGAAA AATAAACAAA TAGGGGTTCC GCGCACATTT CCCCGAAAAG
4801     TGCCACCTGA CGTCTAAGAA ACCATTATTA TCATGACATT AACCTATAAA AATAGGCGTA
4861     TCACGAGGCC CTTTCGTCTC GCGCGTTTCG GTGATGACGG TGAAAACCTC TGACACATGC
4921     AGCTCCCGGA GACGGTCACA GCTTGTCTGT AAGCGGATGC CGGGAGCAGA CAAGCCCGTC
4981     AGGGCGCGTC AGCGGGTGTT GGCGGGTGTC GGGGCTGGCT TAACTATGCG GCATCAGAGC
5041     AGATTGTACT GAGAGTGCAC CATAAAATTG TAAACGTTAA TATTTTGTTA AAATTCGCGT
5101     TAAATTTTTG TTAAATCAGC TCATTTTTTA ACCAATAGAC CGAAATCGGC AAAATCCCTT
5161     ATAAATCAAA AGAATAGCCC GAGATAGAGT TGAGTGTTGT TCCAGTTTGG AACAAGAGTC
5221     CACTATTAAA GAACGTGGAC TCCAACGTCA AAGGGCGAAA AACCGTCTAT CAGGGCGATG
5281     GCCCACTACG TGAACCATCA CCCAAATCAA GTTTTTTGGG GTCGAGGTGC CGTAAAGCAC
5341     TAAATCGGAA CCCTAAAGGG AGCCCCCGAT TTAGAGCTTG ACGGGGAAAG CCGGCGAACG
5401     TGGCGAGAAA GGAAGGGAAG AAAGCGAAAG GAGCGGGCGC TAAGGCGCTG GCAAGTGTAG
5461     CGGTCACGCT GCGCGTAACC ACCACACCCG CCGCGCTTAA TGCGCCGCTA CAGGGCGCGT
5521     ACTATGGTTG CTTTGACGTA TGCGGTGTGA AATACCGCAC AGATGCGTAA GGAGAAAATA
5581     CCGCATCAGG CGCCCCTGCA GGCAGCTGCG CGCTCGCTCG CTCACTGAGG CCGCCCGGGC
5641     AAAGCCCGGG CGTCGGGCGA CCTTTGGTCG CCCGGCCTCA GTGAGCGAGC GAGCGCGCAG
5701     AGAGGGAGTG GCCAACTCCA TCACTAGGGG TTCCTGCGGC CGCACTAGTT CTAGA 
 上一篇:pHHsi-H1-EGFP-puro 瞬转shRNA质粒RNAi
 下一篇:pAAV-ZsGreen1-shRNA 腺相关病毒干扰质粒 RNAi 绿色荧光蛋白

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  

地址:上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A楼6层602

电话:17031145927

qq/微信:1822235623 

邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1