全部产品

shRNA质粒

pHHsi-H1-EGFP-puro 瞬转shRNA质粒RNAi
发布时间:2019-09-25 18:38:29 | 浏览次数:


测序及更多信息:

采购地址:淘宝店铺地址

我们的官网  http://hedgehogbio.comhttp://hedgehogbio.com/全序列

1        GGGGATACCC CCTAGAGCCC CAGCTGGTTC TTTCCGCCTC AGAAGCCATA GAGCCCACCG
61       CATCCCCAGC ATGCCTGCTA TTGTCTTCCC AATCCTCCCC CTTGCTGTCC TGCCCCACCC
121      CACCCCCCAG AATAGAATGA CACCTACTCA GACAATGCGA TGCAATTTCC TCATTTTATT
181      AGGAAAGGAC AGTGGGAGTG GCACCTTCCA GGGTCAAGGA AGGCACGGGG GAGGGGCAAA
241      CAACAGATGG CTGGCAACTA GAAGGCACAG TCGAGGCTGA TCAGCGGTTT AAACTTACCG
301      GTCTCGAGGG TACCGGATCC GATATCGAAT TCTCTAGATT ACTTGTACAG CTCGTCCATG
361      CCGAGAGTGA TCCCGGCGGC GGTCACGAAC TCCAGCAGGA CCATGTGATC GCGCTTCTCG
421      TTGGGGTCTT TGCTCAGGGC GGACTGGGTG CTCAGGTAGT GGTTGTCGGG CAGCAGCACG
481      GGGCCGTCGC CGATGGGGGT GTTCTGCTGG TAGTGGTCGG CGAGCTGCAC GCTGCCGTCC
541      TCGATGTTGT GGCGGATCTT GAAGTTCACC TTGATGCCGT TCTTCTGCTT GTCGGCCATG
601      ATATAGACGT TGTGGCTGTT GTAGTTGTAC TCCAGCTTGT GCCCCAGGAT GTTGCCGTCC
661      TCCTTGAAGT CGATGCCCTT CAGCTCGATG CGGTTCACCA GGGTGTCGCC CTCGAACTTC
721      ACCTCGGCGC GGGTCTTGTA GTTGCCGTCG TCCTTGAAGA AGATGGTGCG CTCCTGGACG
781      TAGCCTTCGG GCATGGCGGA CTTGAAGAAG TCGTGCTGCT TCATGTGGTC GGGGTAGCGG
841      CTGAAGCACT GCACGCCGTA GGTCAGGGTG GTCACGAGGG TGGGCCAGGG CACGGGCAGC
901      TTGCCGGTGG TGCAGATGAA CTTCAGGGTC AGCTTGCCGT AGGTGGCATC GCCCTCGCCC
961      TCGCCGGACA CGCTGAACTT GTGGCCGTTT ACGTCGCCGT CCAGCTCGAC CAGGATGGGC
1021     ACCACCCCGG TGAACAGCTC CTCGCCCTTG CTCACCATGG TGGCGACCGG TAAGCTAGCT
1081     TGGGCTGCAG GTCGAAAGGC CCGGAGATGA GGAAGAGGAG AACAGCGCGG CAGACGTGCG
1141     CTTTTGAAGC GTGCAGAATG CCGGGCCTCC GGAGGACCTT CGGGCGCCCG CCCCGCCCCT
1201     GAGCCCGCCC CTGAGCCCGC CCCCGGACCC ACCCCTTCCC AGCCTCTGAG CCCAGAAAGC
1261     GAAGGAGCAA AGCTGCTATT GGCCGCTGCC CCAAAGGCCT ACCCGCTTCC ATTGCTCAGC
1321     GGTGCTGTCC ATCTGCACGA GACTAGTGAG ACGTGCTACT TCCATTTGTC ACGTCCTGCA
1381     CGACGCGAGC TGCGGGGCGG GGGGGAACTT CCTGACTAGG GGAGGAGTAG AAGGTGGCGC
1441     GAAGGGGCCA CCAAAGAACG GAGCCGGTTG GCGCCTACCG GCCGGTGGAT GTGGAATGTG
1501     TGCGAGGCCA GAGGCCACTT GTGTAGCGCC AAGTGCCCAG CGGGGCTGCT AAAGCGCATG
1561     CTCCAGACTG CCTTGGGAAA AGCGCCTCCC CTACCCGGTA GAATTCGAAC GCTGACGTCA
1621     TCAACCCGCT CCAAGGAATC GCGGGCCCAG TGTCACTAGG CGGGAACACC CAGCGCGCGT
1681     GCGCCCTGGC AGGAAGATGG CTGTGAGGGA CAGGGGAGTG GCGCCCTGCA ATATTTGCAT
1741     GTCGCTATGT GTTCTGGGAA ATCACCATAA ACGTGAAATG TCTTTGGATT TGGGAATCTT
1801     ATAAGTTCTG TATGAGACCA CAGATCTAAG CTTATCGATA CCGTCGACCT CGAGGATCTC
1861     CCGATCCGTC GACGTCAGGT GGCACTTTTC GGGGAAATGT GCGCGGAACC CCTATTTGTT
1921     TATTTTTCTA AATACATTCA AATATGTATC CGCTCATGAG ACAATAACCC TGATAAATGC
1981     TTCAATAATA TTGAAAAAGG AAGAGTATGA GTATTCAACA TTTCCGTGTC GCCCTTATTC
2041     CCTTTTTTGC GGCATTTTGC CTTCCTGTTT TTGCTCACCC AGAAACGCTG GTGAAAGTAA
2101     AAGATGCTGA AGATCAGTTG GGTGCACGAG TGGGTTACAT CGAACTGGAT CTCAACAGCG
2161     GTAAGATCCT TGAGAGTTTT CGCCCCGAAG AACGTTTTCC AATGATGAGC ACTTTTAAAG
2221     TTCTGCTATG TGGCGCGGTA TTATCCCGTA TTGACGCCGG GCAAGAGCAA CTCGGTCGCC
2281     GCATACACTA TTCTCAGAAT GACTTGGTTG AGTACTCACC AGTCACAGAA AAGCATCTTA
2341     CGGATGGCAT GACAGTAAGA GAATTATGCA GTGCTGCCAT AACCATGAGT GATAACACTG
2401     CGGCCAACTT ACTTCTGACA ACGATCGGAG GACCGAAGGA GCTAACCGCT TTTTTGCACA
2461     ACATGGGGGA TCATGTAACT CGCCTTGATC GTTGGGAACC GGAGCTGAAT GAAGCCATAC
2521     CAAACGACGA GCGTGACACC ACGATGCCTG TAGCAATGGC AACAACGTTG CGCAAACTAT
2581     TAACTGGCGA ACTACTTACT CTAGCTTCCC GGCAACAATT AATAGACTGG ATGGAGGCGG
2641     ATAAAGTTGC AGGACCACTT CTGCGCTCGG CCCTTCCGGC TGGCTGGTTT ATTGCTGATA
2701     AATCTGGAGC CGGTGAGCGT GGGTCTCGCG GTATCATTGC AGCACTGGGG CCAGATGGTA
2761     AGCCCTCCCG TATCGTAGTT ATCTACACGA CGGGGAGTCA GGCAACTATG GATGAACGAA
2821     ATAGACAGAT CGCTGAGATA GGTGCCTCAC TGATTAAGCA TTGGTAACTG TCAGACCAAG
2881     TTTACTCATA TATACTTTAG ATTGATTTAA AACTTCATTT TTAATTTAAA AGGATCTAGG
2941     TGAAGATCCT TTTTGATAAT CTCATGACCA AAATCCCTTA ACGTGAGTTT TCGTTCCACT
3001     GAGCGTCAGA CCCCGTAGAA AAGATCAAAG GATCTTCTTG AGATCCTTTT TTTCTGCGCG
3061     TAATCTGCTG CTTGCAAACA AAAAAACCGC TACCAGCGGT GGTTTGTTTG CCGGATCAAG
3121     AGCTACCAAC TCTTTTTCCG AAGGTAACTG GCTTCAGCAG AGCGCAGATA CCAAATACTG
3181     TTCTTCTAGT GTAGCCGTAG TTAGGCCACC ACTTCAAGAA CTCTGTAGCA CCGCCTACAT
3241     ACCTCGCTCT GCTAATCCTG TTACCAGTGG CTGCTGCCAG TGGCGATAAG TCGTGTCTTA
3301     CCGGGTTGGA CTCAAGACGA TAGTTACCGG ATAAGGCGCA GCGGTCGGGC TGAACGGGGG
3361     GTTCGTGCAC ACAGCCCAGC TTGGAGCGAA CGACCTACAC CGAACTGAGA TACCTACAGC
3421     GTGAGCTATG AGAAAGCGCC ACGCTTCCCG AAGGGAGAAA GGCGGACAGG TATCCGGTAA
3481     GCGGCAGGGT CGGAACAGGA GAGCGCACGA GGGAGCTTCC AGGGGGAAAC GCCTGGTATC
3541     TTTATAGTCC TGTCGGGTTT CGCCACCTCT GACTTGAGCG TCGATTTTTG TGATGCTCGT
3601     CAGGGGGGCG GAGCCTATGG AAAAACGCCA GCAACGCGGC CTTTTTACGG TTCCTGGCCT
3661     TTTGCTGGCC TTTTGCTCAC ATGTTCTTTC CTGCGTTATC CCCTGATTCT GTGGATAACC
3721     GTATTACCGC CTTTGAGTGA GCTGATACCG CTCGCCGCAG CCGAACGACC GAGCGCAGCG
3781     AGTCAGTGAG CGAGGAAGCG GAAGAGCGCC CAATACGCAA ACCGCCTCTC CCCGCGCGTT
3841     GGCCGATTCA TTAATGCAGC TGGCACGACA GGTTTCCCGA CTGGAAAGCG GGCAGTGAGC
3901     GCAACGCAAT TAATGTGAGT TAGCTCACTC ATTAGGCACC CCAGGCTTTA CACTTTATGC
3961     TTCCGGCTCG TATGTTGTGT GGAATTGTGA GCGGATAACA ATTTCACACA GGAAACAGCT
4021     ATGACCATGA TTACGCCAAG CTCTAGCTAG AGGTCGACGG TATACAGACA TGATAAGATA
4081     CATTGATGAG TTTGGACAAA CCACAACTAG AATGCAGTGA AAAAAATGCT TTATTTGTGA
4141     AATTTGTGAT GCTATTGCTT TATTTGTAAC CATTATAAGC TGCAATAAAC AAGTTGGGGT
4201     GGGCGAAGAA CTCCAGCATG AGATCCCCGC GCTGGAGGAT CATCCAGCCG GCGTCCCGGA
4261     AAACGATTCC GAAGCCCAAC CTTTCATAGA AGGCGGCGGT GGAATCGAAA TCTCGTGATG
4321     GCAGGTTGGG CGTCGCTTGG TCGGTCATTT CGAATCAGGC ACCGGGCTTG CGGGTCATGC
4381     ACCAGGTGCG CGGTCCTTCG GGCACCTCGA CGTCGGCGGT GACGGTGAAG CCGAGCCGCT
4441     CGTAGAAGGG GAGGTTGCGG GGCGCGGAGG TCTCCAGGAA GGCGGGCACC CCGGCGCGCT
4501     CGGCCGCCTC CACTCCGGGG AGCACGACGG CGCTGCCCAG ACCCTTGCCC TGGTGGTCGG
4561     GCGAGACGCC GACGGTGGCC AGGAACCACG CGGGCTCCTT GGGCCGGTGC GGCGCCAGGA
4621     GGCCTTCCAT CTGTTGCTGC GCGGCCAGCC GGGAACCGCT CAACTCGGCC ATGCGCGGGC
4681     CGATCTCGGC GAACACCGCC CCCGCTTCGA CGCTCTCCGG CGTGGTCCAG ACCGCCACCG
4741     CGGCGCCGTC GTCCGCGACC CACACCTTGC CGATGTCGAG CCCGACGCGC GTGAGGAAGA
4801     GTTCTTGCAG CTCGGTGACC CGCTCGATGT GGCGGTCCGG ATCGACGGTG TGGCGCGTGG
4861     CGGGGTAGTC GGCGAACGCG GCGGCGAGGG TGCGTACGGC CCTGGGGACG TCGTCGCGGG
4921     TGGCGAGGCG CACCGTGGGC TTGTACTCGG TCATCCCGGG AGCTTTTTGC AAAAGCCTAG
4981     GCCTCCAAAA AAGCCTCCTC ACTACTTCTG GAATAGCTCA GAGGCAGAGG CGGCCTCGGC
5041     CTCTGCATAA ATAAAAAAAA TTAGTCAGCC ATGGGGCGGA GAATGGGCGG AACTGGGCGG
5101     AGTTAGGGGC GGGATGGGCG GAGTTAGGGG CGGGACTATG GTTGCTGACT AATTGAGATG
5161     CATGCTTTGC ATACTTCTGC CTGCTGGGGA GCCTGGGGAC TTTCCACACC TGGTTGCTGA
5221     CTAATTGAGA TGCATGCTTT GCATACTTCT GCCTGCTGGG GAGCCTGGGG ACTTTCCACA
5281     CCCTAACTGA CACACATTCC ACAGAATTAA TTCGCGTTAA ATTTTTGTTA AATCAGCTCA
5341     TTTTTTAACC AATAGGCCGA AATCGGCAAA ATCCCTTATA AATCAAAAGA ATAGACCGAG
5401     ATAGGGTTGA GTGTTGTTCC AGTTTGGAAC AAGAGTCCAC TATTAAAGAA CGTGGACTCC
5461     AACGTCAAAG GGCGAAAAAC CGTCTATCAG GGCGATGGCC CACTACGTGA ACCATCACCC
5521     TAATCAAGTT TTTTGGGGTC GAGGTGCCGT AAAGCACTAA ATCGGAACCC TAAAGGGAGC
5581     CCCCGATTTA GAGCTTGACG GGGAAAGCCG GCGAACGTGG CGAGAAAGGA AGGGAAGAAA
5641     GCGAAAGGAG CGGGCGCTAG GGCGCTGGCA AGTGTAGCGG TCACGCTGCG CGTAACCACC
5701     ACACCCGCCG CGCTTAATGC GCCGCTACAG GGCGCGT
 
 上一篇:pHHLV-H1-ZsGreen1慢病毒shRNA干扰载体 绿色荧光
 下一篇:pAAV-ZsGreen1-shRNA-NC腺相关病毒干扰质粒 RNAi 对照质粒

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  

地址:上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A楼6层602

电话:17031145927

qq/微信:1822235623 

邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1