全部产品

shRNA质粒

pAAV-ZsGreen1-shRNA 腺相关病毒干扰质粒 RNAi 绿色荧光蛋白
发布时间:2019-10-04 19:02:05 | 浏览次数:


测序及更多信息:

采购地址:淘宝店铺地址

我们的官网  http://hedgehogbio.comhttp://hedgehogbio.com/全序列

1        GCGCGCAGAG AGGGAGTGGC CAACTCCATC ACTAGGGGTT CCTGCGGCCG CACTAGTTCT
61       AGAACGCGTG GAGCTAGTTA TTAATAGTAA TCAATTACGG GGTCATTAGT TCATAGCCCA
121      TATATGGAGT TCCGCGTTAC ATAACTTACG GTAAATGGCC CGCCTGGCTG ACCGCCCAAC
181      GACCCCCGCC CATTGACGTC AATAATGACG TATGTTCCCA TAGTAACGCC AATAGGGACT
241      TTCCATTGAC GTCAATGGGT GGAGTATTTA CGGTAAACTG CCCACTTGGC AGTACATCAA
301      GTGTATCATA TGCCAAGTAC GCCCCCTATT GACGTCAATG ACGGTAAATG GCCCGCCTGG
361      CATTATGCCC AGTACATGAC CTTATGGGAC TTTCCTACTT GGCAGTACAT CTACGTATTA
421      GTCATCGCTA TTACCATGGT GATGCGGTTT TGGCAGTACA TCAATGGGCG TGGATAGCGG
481      TTTGACTCAC GGGGATTTCC AAGTCTCCAC CCCATTGACG TCAATGGGAG TTTGTTTTGG
541      CACCAAAATC AACGGGACTT TCCAAAATGT CGTAACAACT CCGCCCCATT GACGCAAATG
601      GGCGGTAGGC GTGTACGGTG GGAGGTCTAT ATAAGCAGAG CTCGTTTAGT GAACCGTCAG
661      ATCGCCTGGA GACGCCATCC ACGCTGTTTT GACCTCCATA GAAGACACCG GGACCGATCC
721      AGCCTCCGCG GATTCGAATC CCGGCCGGGA ACGGTGCATT GGAACGCGGA TTCCCCGTGC
781      CAAGAGTGAC GTAAGTACCG CCTATAGAGT CTATAGGCCC ACAAAAAATG CTTTCTTCTT
841      TTAATATACT TTTTTGTTTA TCTTATTTCT AATACTTTCC CTAATCTCTT TCTTTCAGGG
901      CAATAATGAT ACAATGTATC ATGCCTCTTT GCACCATTCT AAAGAATAAC AGTGATAATT
961      TCTGGGTTAA GGCAATAGCA ATATTTCTGC ATATAAATAT TTCTGCATAT AAATTGTAAC
1021     TGATGTAAGA GGTTTCATAT TGCTAATAGC AGCTACAATC CAGCTACCAT TCTGCTTTTA
1081     TTTTATGGTT GGGATAAGGC TGGATTATTC TGAGTCCAAG CTAGGCCCTT TTGCTAATCA
1141     TGTTCATACC TCTTATCTTC CTCCCACAGC TCCTGGGCAA CGTGCTGGTC TGTGTGCTGG
1201     CCCATCACTT TGGCAAAGAA TTGGGATTCG AACATCGATT GAATTCCACC ATGGCCCAGT
1261     CCAAGCACGG CCTGACCAAG GAGATGACCA TGAAGTACCG CATGGAGGGC TGCGTGGACG
1321     GCCACAAGTT CGTGATCACC GGCGAGGGCA TCGGCTACCC CTTCAAGGGC AAGCAGGCCA
1381     TCAACCTGTG CGTGGTGGAG GGCGGCCCCT TGCCCTTCGC CGAGGACATC TTGTCCGCCG
1441     CCTTCATGTA CGGCAACCGC GTGTTCACCG AGTACCCCCA GGACATCGTC GACTACTTCA
1501     AGAACTCCTG CCCCGCCGGC TACACCTGGG ACCGCTCCTT CCTGTTCGAG GACGGCGCCG
1561     TGTGCATCTG CAACGCCGAC ATCACCGTGA GCGTGGAGGA GAACTGCATG TACCACGAGT
1621     CCAAGTTCTA CGGCGTGAAC TTCCCCGCCG ACGGCCCCGT GATGAAGAAG ATGACCGACA
1681     ACTGGGAGCC CTCCTGCGAG AAGATCATCC CCGTGCCCAA GCAGGGCATC TTGAAGGGCG
1741     ACGTGAGCAT GTACCTGCTG CTGAAGGACG GTGGCCGCTT GCGCTGCCAG TTCGACACCG
1801     TGTACAAGGC CAAGTCCGTG CCCCGCAAGA TGCCCGACTG GCACTTCATC CAGCACAAGC
1861     TGACCCGCGA GGACCGCAGC GACGCCAAGA ACCAGAAGTG GCACCTGACC GAGCACGCCA
1921     TCGCCTCCGG CTCCGCCTTG CCCTAAAGAT CTACGGGTGG CATCCCTGTG ACCCCTCCCC
1981     AGTGCCTCTC CTGGCCCTGG AAGTTGCCAC TCCAGTGCCC ACCAGCCTTG TCCTAATAAA
2041     ATTAAGTTGC ATCATTTTGT CTGACTAGGT GTCCTTCTAT AATATTATGG GGTGGAGGGG
2101     GGTGGTATGG AGCAAGGGGC AAGTTGGGAA GACAACCTGT AGGGCCTGCG GGGTCTATTG
2161     GGAACCAAGC TGGAGTGCAG TGGCACAATC TTGGCTCACT GCAATCTCCG CCTCCTGGGT
2221     TCAAGCGATT CTCCTGCCTC AGCCTCCCGA GTTGTTGGGA TTCCAGGCAT GCATGACCAG
2281     GCTCAGCTAA TTTTTGTTTT TTTGGTAGAG ACGGGGTTTC ACCATATTGG CCAGGCTGGT
2341     CTCCAACTCC TAATCTCAGG TGATCTACCC ACCTTGGCCT CCCAAATTGC TGGGATTACA
2401     GGCGTGAACC ACTGCTCCCT TCCCTGTCCT TCTGATTTTG TAGGTAACCA CGTGCGGACC
2461     TCGAAATTCC CCAGTGGAAA GACGCGCAGG CAAAACGCAC CACGTGACGG AGCGTGACCG
2521     CGCGCCGAGC GCGCGCCAAG GTCGGGCAGG AAGAGGGCCT ATTTCCCATG ATTCCTTCAT
2581     ATTTGCATAT ACGATACAAG GCTGTTAGAG AGATAATTAG AATTAATTTG ACTGTAAACA
2641     CAAAGATATT AGTACAAAAT ACGTGACGTA GAAAGTAATA ATTTCTTGGG TAGTTTGCAG
2701     TTTTAAAATT ATGTTTTAAA ATGGACTATC ATATGCTTAC CGTAACTTGA AAGTATTTCG
2761     ATTTCTTGGG TTTATATATC TTGTGGAAAG GACGCGGGAT CCGCTAGCAC CGGTACCAAG
2821     CTTGCGGCCG CAGGAACCCC TAGTGATGGA GTTGGCCACT CCCTCTCTGC GCGCTCGCTC
2881     GCTCACTGAG GCCGGGCGAC CAAAGGTCGC TTGACGCCCG GGCGGCCTCA GTGAGCGAGC
2941     GAGCGCGCAG CTGCCTGCAG GACATGTGAG CAAAAGGCCA GCAAAAGGCC AGGAACCGTA
3001     AAAAGGCCGC GTTGCTGGCG TTTTTCCATA GGCTCCGCCC CCCTGACGAG CATCACAAAA
3061     ATCGACGCTC AAGTCAGAGG TGGCGAAACC CGACAGGACT ATAAAGATAC CAGGCGTTTC
3121     CCCCTGGAAG CTCCCTCGTG CGCTCTCCTG TTCCGACCCT GCCGCTTACC GGATACCTGT
3181     CCGCCTTTCT CCCTTCGGGA AGCGTGGCGC TTTCTCATAG CTCACGCTGT AGGTATCTCA
3241     GTTCGGTGTA GGTCGTTCGC TCCAAGCTGG GCTGTGTGCA CGAACCCCCC GTTCAGCCCG
3301     ACCGCTGCGC CTTATCCGGT AACTATCGTC TTGAGTCCAA CCCGGTAAGA CACGACTTAT
3361     CGCCACTGGC AGCAGCCACT GGTAACAGGA TTAGCAGAGC GAGGTATGTA GGCGGTGCTA
3421     CAGAGTTCTT GAAGTGGTGG CCTAACTACG GCTACACTAG AAGAACAGTA TTTGGTATCT
3481     GCGCTCTGCT GAAGCCAGTT ACCTTCGGAA AAAGAGTTGG TAGCTCTTGA TCCGGCAAAC
3541     AAACCACCGC TGGTAGCGGT GGTTTTTTTG TTTGCAAGCA GCAGATTACG CGCAGAAAAA
3601     AAGGATCTCA AGAAGATCCT TTGATCTTTT CTACGGGGTC TGACGCTCAG TGGAACGAAA
3661     ACTCACGTTA AGGGATTTTG GTCATGAGAT TATCAAAAAG GATCTTCACC TAGATCCTTT
3721     TAAATTAAAA ATGAAGTTTT AAATCAATCT AAAGTATATA TGAGTAAACT TGGTCTGACA
3781     GTTACCAATG CTTAATCAGT GAGGCACCTA TCTCAGCGAT CTGTCTATTT CGTTCATCCA
3841     TAGTTGCCTG ACTCCCCGTC GTGTAGATAA CTACGATACG GGAGGGCTTA CCATCTGGCC
3901     CCAGTGCTGC AATGATACCG CGAGACCCAC GCTCACCGGC TCCAGATTTA TCAGCAATAA
3961     ACCAGCCAGC CGGAAGGGCC GAGCGCAGAA GTGGTCCTGC AACTTTATCC GCCTCCATCC
4021     AGTCTATTAA TTGTTGCCGG GAAGCTAGAG TAAGTAGTTC GCCAGTTAAT AGTTTGCGCA
4081     ACGTTGTTGC CATTGCTACA GGCATCGTGG TGTCACGCTC GTCGTTTGGT ATGGCTTCAT
4141     TCAGCTCCGG TTCCCAACGA TCAAGGCGAG TTACATGATC CCCCATGTTG TGCAAAAAAG
4201     CGGTTAGCTC CTTCGGTCCT CCGATCGTTG TCAGAAGTAA GTTGGCCGCA GTGTTATCAC
4261     TCATGGTTAT GGCAGCACTG CATAATTCTC TTACTGTCAT GCCATCCGTA AGATGCTTTT
4321     CTGTGACTGG TGAGTACTCA ACCAAGTCAT TCTGAGAATA GTGTATGCGG CGACCGAGTT
4381     GCTCTTGCCC GGCGTCAATA CGGGATAATA CCGCGCCACA TAGCAGAACT TTAAAAGTGC
4441     TCATCATTGG AAAACGTTCT TCGGGGCGAA AACTCTCAAG GATCTTACCG CTGTTGAGAT
4501     CCAGTTCGAT GTAACCCACT CGTGCACCCA ACTGATCTTC AGCATCTTTT ACTTTCACCA
4561     GCGTTTCTGG GTGAGCAAAA ACAGGAAGGC AAAATGCCGC AAAAAAGGGA ATAAGGGCGA
4621     CACGGAAATG TTGAATACTC ATACTCTTCC TTTTTCAATA TTATTGAAGC ATTTATCAGG
4681     GTTATTGTCT CATGAGCGGA TACATATTTG AATGTATTTA GAAAAATAAA CAAATAGGGG
4741     TTCCGCGCAC ATTTCCCCGA AAAGTGCCAC CTGACGTCTA AGAAACCATT ATTATCATGA
4801     CATTAACCTA TAAAAATAGG CGTATCACGA GGCCCTTTCG TCTCGCGCGT TTCGGTGATG
4861     ACGGTGAAAA CCTCTGACAC ATGCAGCTCC CGGAGACGGT CACAGCTTGT CTGTAAGCGG
4921     ATGCCGGGAG CAGACAAGCC CGTCAGGGCG CGTCAGCGGG TGTTGGCGGG TGTCGGGGCT
4981     GGCTTAACTA TGCGGCATCA GAGCAGATTG TACTGAGAGT GCACCATAAA ATTGTAAACG
5041     TTAATATTTT GTTAAAATTC GCGTTAAATT TTTGTTAAAT CAGCTCATTT TTTAACCAAT
5101     AGACCGAAAT CGGCAAAATC CCTTATAAAT CAAAAGAATA GCCCGAGATA GAGTTGAGTG
5161     TTGTTCCAGT TTGGAACAAG AGTCCACTAT TAAAGAACGT GGACTCCAAC GTCAAAGGGC
5221     GAAAAACCGT CTATCAGGGC GATGGCCCAC TACGTGAACC ATCACCCAAA TCAAGTTTTT
5281     TGGGGTCGAG GTGCCGTAAA GCACTAAATC GGAACCCTAA AGGGAGCCCC CGATTTAGAG
5341     CTTGACGGGG AAAGCCGGCG AACGTGGCGA GAAAGGAAGG GAAGAAAGCG AAAGGAGCGG
5401     GCGCTAAGGC GCTGGCAAGT GTAGCGGTCA CGCTGCGCGT AACCACCACA CCCGCCGCGC
5461     TTAATGCGCC GCTACAGGGC GCGTACTATG GTTGCTTTGA CGTATGCGGT GTGAAATACC
5521     GCACAGATGC GTAAGGAGAA AATACCGCAT CAGGCGCCCC TGCAGGCAGC TGCGCGCTCG
5581     CTCGCTCACT GAGGCCGCCC GGGCAAAGCC CGGGCGTCGG GCGACCTTTG GTCGCCCGGC
5641     CTCAGTGAGC GAGCGAGCGC GCAGAGAGGG AGTGGCCAAC TCCATCACTA GGGGTTCCTG
5701     CGGCCGCACT AGTTCTAGA 
 上一篇:pAAV-ZsGreen1-shRNA-NC腺相关病毒干扰质粒 RNAi 对照质粒
 下一篇:pHHLV-U6-ZsGreen-Puro RNAi干扰慢病毒载体shRNA

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  

地址:上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A楼6层602

电话:17031145927

qq/微信:1822235623 

邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1