全部产品

其他编辑质粒

pJMP3 枯草芽孢杆菌基因编辑质粒 sgRNA 表达载体
发布时间:2019-06-14 20:09:55 | 浏览次数:


测序及更多信息:https://pan.baidu.com/s/1lu7NHXbxSmttjgPpRK5Y0Q 
提取码:qj11 

采购地址:淘宝店铺地址

我们的官网  http://hedgehogbio.comhttp://hedgehogbio.com/


pJMP3
(Plasmid #79875)

 

载体作用

枯草芽孢杆菌 dCas9 表达载体; integrates into thrC

载体骨架

pDG1731

构建方法

The rfp-targeting sgRNARR1 was PCR-amplified from pgRNA-bacteria (Addgene #44251) using primers containing the veg promoter and EcoRI sites, digested with EcoRI, then ligated into either pDG1731 digested with EcoRI to generate pJMP3

载体类型

细菌表达, CRISPR

载体抗性

Ampicillin

筛选标记                               

Spectinomycin

插入基因信息

sgRNA RR1(sgRNA NT)

参考文献

A Comprehensive, CRISPR-based Functional Analysis of Essential Genes in Bacteria. Peters JM, Colavin A, Shi H, Czarny TL, Larson MH, Wong S, Hawkins JS, Lu CH, Koo BM, Marta E, Shiver AL, Whitehead EH, Weissman JS, Brown ED, Qi LS, Huang KC, Gross CA. Cell. 2016 Jun 2;165(6):1493-506. doi: 10.1016/j.cell.2016.05.003. Epub 2016 May 26. 10.1016/j.cell.2016.05.003 PubMed 27238023

全序列

1        AATTCATGTA AAAGATGAGG TTGGTTCATT CTCGAAAATT ACATCTGTGT TCTCAGAGCG
61       GGGCGTGACG TTTGAAAAAA TCCTTCAGCT GCCAATTAAA GGCCATGATG AGTTAGCTGA
121      AATCGTAATT GTCACACATC ATACATCAGA AGCTGATTTC AGTGATATCC TGCAAAACCT
181      AAATGATTTG GAAGTCGTTC AAGAAGTCAA AAGCACATAT CGTGTAGAAG GGAACGGTTG
241      GAGCTAATGT GGAAAGGACT TATCCATCAA TATAAAGAAT TTTTACCTGT AACAGATCAA
301      ACACCGGCGC TAACTTTACA TGAAGGAAAC ACACCTCTTA TTCACCTGCC GAAGCTGTCT
361      GAGCAGCTCG GAATTGAGCT TCATGTCAAA ACGGAAGGCG TCAATCCTAC GGGATCATTT
421      AAAGATCGCG GAATGGTTAT GGCTGTGGCA AAGGCAAAAG AAGAAGGCAA TGACACGATT
481      ATGTGCGCGT CAACAGGTAA CACTTCCGCT GCTGCGGCAG CATATGCAGC CCGTGCTAAC
541      ATGAAATGCA TTGTCATCAT CCCGAACGGA AAAATTGCAT TTGGAAAACT CGCTCAAGCT
601      GTCATGTACG GAGCCGAGAT TATCGCAATT GACGGAAACT TTGACGATGC GCTTAAAATT
661      GTCCGTTCCA TCTGTGAGAA ATCACCGATT GCCCTTGTCA ACTCAGTCAA CCCTTACCGC
721      ATTGAAGGCC AAAAAACTGC TGCCTTCGGA TCCTAGAAGC TTATCGAATT CCTTATTAAC
781      GTTGATATAA TTTAAATTTT ATTTGACAAA AATGGGCTCG TGTTGTACAA TAAATGTAAC
841      TTTCAGTTTA GCGGTCTGTT TTAGAGCTAG AAATAGCAAG TTAAAATAAG GCTAGTCCGT
901      TATCAACTTG AAAAAGTGGC ACCGAGTCGG TGCTTTTTTT GAAGCTTGGG CCCGAACAAA
961      AACTCATCTC AGAAGAGGAT CTGAATAGCG CCGTCGACCA TCATCATCAT CATCATTGAG
1021     TTTAAACGGT CTCCAGCTTG GCTGTTTTGG CGGATGAGAG AAGATTTTCA GCCTGATACA
1081     GATTAAATCA GAACGCAGAA GCGGTCTGAT AAAACAGAAT TTGCCTGGCG GCAGTAGCGC
1141     GGTGGTCCCA CCTGACCCCA TGCCGAACTC AGAAGTGAAA CGCCGTAGCG CCGATGGTAG
1201     TGTGGGGTCT CCCCATGCGA GAGTAGGGAA CTGCCAGGCA TCAAATAAAA CGAAAGGCTC
1261     AGTCGAAAGA CTGGGCCTTT CGTTTTATCT GTTGTTTGTC GGTGAACTGG ATCCTTACTC
1321     GAGTCTAGAC TGCAGGCTTC CTCGCTCACT GACTCGAATT CCTGCAGCCC TGGCGAATGG
1381     CGATTTTCGT TCGTGAATAC ATGTTATAAT AACTATAACT AATAACGTAA CGTGACTGGC
1441     AAGAGATATT TTTAAAACAA TGAATAGGTT TACACTTACT TTAGTTTTAT GGAAATGAAA
1501     GATCATATCA TATATAATCT AGAATAAAAT TAACTAAAAT AATTATTATC TAGATAAAAA
1561     ATTTAGAAGC CAATGAAATC TATAAATAAA CTAAATTAAG TTTATTTAAT TAACAACTAT
1621     GGATATAAAA TAGGTACTAA TCAAAATAGT GAGGAGGATA TATTTGAATA CATACGAACA
1681     AATTAATAAA GTGAAAAAAA TACTTCGGAA ACATTTAAAA AATAACCTTA TTGGTACTTA
1741     CATGTTTGGA TCAGGAGTTG AGAGTGGACT AAAACCAAAT AGTGATCTTG ACTTTTTAGT
1801     CGTCGTATCT GAACCATTGA CAGATCAAAG TAAAGAAATA CTTATACAAA AAATTAGACC
1861     TATTTCAAAA AAAATAGGAG ATAAAAGCAA CTTACGATAT ATTGAATTAA CAATTATTAT
1921     TCAGCAAGAA ATGGTACCGT GGAATCATCC TCCCAAACAA GAATTTATTT ATGGAGAATG
1981     GTTACAAGAG CTTTATGAAC AAGGATACAT TCCTCAGAAG GAATTAAATT CAGATTTAAC
2041     CATAATGCTT TACCAAGCAA AACGAAAAAA TAAAAGAATA TACGGAAATT ATGACTTAGA
2101     GGAATTACTA CCTGATATTC CATTTTCTGA TGTGAGAAGA GCCATTATGG ATTCGTCAGA
2161     GGAATTAATA GATAATTATC AGGATGATGA AACCAACTCT ATATTAACTT TATGCCGTAT
2221     GATTTTAACT ATGGACACGG GTAAAATCAT ACCAAAAGAT ATTGCGGGAA ATGCAGTGGC
2281     TGAATCTTCT CCATTAGAAC ATAGGGAGAG AATTTTGTTA GCAGTTCGTA GTTATCTTGG
2341     AGAGAATATT GAATGGACTA ATGAAAATGT AAATTTAACT ATAAACTATT TAAATAACAG
2401     ATTAAAAAAA TTATAAAAAA ATTGAAAAAA TGGTGGAAAC ACTTTTTTCA ATTTTTTTGT
2461     TTTATTATTT AATATTTGGG AAATATTCAT TCTAATTGGT AATCAGATTT TAGAAAACAA
2521     TAAACCCTTG CATAGGGGGA TCTCGAGGCC TTCCGAAAAT GCGCGGCTTT GAAGCTGAGG
2581     GTGCGGCGGC AATCGTGCGC AATGAAGTGA TTGAAAATCC GGAAACAATA GCGACAGCCA
2641     TTCGTATCGG AAACCCGGCA AGCTGGGACA AAGCTGTAAA GGCAGCCGAG GAATCCAATG
2701     GGAAAATTGA CGAAGTCACT GATGATGAAA TCCTTCACGC ATATCAGCTG ATCGCCCGTG
2761     TAGAAGGCGT GTTTGCAGAA CCAGGTTCTT GCGCGTCTAT CGCAGGAGTG CTGAAACAGG
2821     TGAAATCCGG AGAAATTCCG AAAGGCAGCA AGGTCGTAGC TGTGTTAACA GGAAACGGAC
2881     TGAAAGATCC GAACACAGCG GTCGACATTT CAGAAATCAA GCCTGTCACA TTGCCGACTG
2941     ATGAAGACAG CATCCTTGAA TATGTAAAAG GAGCGGCCCG TGTATGAACG AAGCCGACAT
3001     GCTGTTCTCT GTCACTGTTC CCGGAAGCAC AGCTAACCTA GGCCCCGGCT TTGATTCAGT
3061     CGGAATGGCG CTCAGCAGAT ATTTGAAGCT GACCGTCTTT GAAAGCGACA AATGGTCTTT
3121     TGAGGCTGAA ACAGAAACAG TCGCCGGAAT TAATTCGAGC TCCTTTAACT TCCTCACCAG
3181     TAGTTGTATC GGTACCATAA GTAGAAGCAG CAACCCAAGT AGCTTTACCA GCATCCGGTT
3241     CAACCAGCAT AGTAAGAATC TTACTGGACA TCGGCAGTTC TTCGAACAGT GCGCCAACTA
3301     CCAGCTCTTT CTGCAGTTCA TTCAGGGCAC CGGAGAACCT GCGTGCAATC CATCTTGTTC
3361     AATCATGCGA AACGATCCTC ATCCTGTCTC TTGATCCATG GATTACGCGT TAACCCGGGC
3421     CCGCGGATGC ATATGATCAG ATCCTTTAAC TCTGGCAACC CTCAAAATTG AATGAGACAT
3481     GCTACACCTC CGGATAATAA ATATATATAA ACGTATATAG ATTTCATAAA GTCTAACACA
3541     CTAGACTTAT TTACTTCGTA ATTAAGTCGT TAAACCGTGT GCTCTACGAC CAAAACTATA
3601     AAACCTTTAA GAACTTTCTT TTTTTACAAG AAAAAAGAAA TTAGATAAAT CTCTCATATC
3661     TTTTATTCAA TAATCGCATC CGATTGCAGT ATAAATTTAA CGATCACTCA TCATGTTCAT
3721     ATTTATCAGA GCTCGTGCTA TAATTATACT AATTTTATAA GGAGGAAAAA ATATGGGCAT
3781     TTTTAGTATT TTTGTAATCA GCACAGTTCA TTATCAACCA AACAAAAAAT AAGTGGTTAT
3841     AATGAATCGT TAATAAGCAA AATTCATATA ACCAAATTAA AGAGGGTTAT AATGAACGAG
3901     AAAAATATAA AACACAGTCA AAACTTTATT ACTTCAAAAC ATAATATAGA TAAAATAATG
3961     ACAAATATAA GATTAAATGA ACATGATAAT ATCTTTGAAA TCGGCTCAGG AAAAGGCCAT
4021     TTTACCCTTG AATTAGTAAA GAGGTGTAAT TTCGTAACTG CCATTGAAAT AGACCATAAA
4081     TTATGCAAAA CTACAGAAAA TAAACTTGTT GATCACGATA ATTTCCAAGT TTTAAACAAG
4141     GATATATTGC AGTTTAAATT TCCTAAAAAC CAATCCTATA AAATATATGG TAATATACCT
4201     TATAACATAA GTACGGATAT AATACGCAAA ATTGTTTTTG ATAGTATAGC TAATGAGATT
4261     TATTTAATCG TGGAATACGG GTTTGCTAAA AGATTATTAA ATACAAAACG CTCATTGGCA
4321     TTACTTTTAA TGGCAGAAGT TGATATTTCT ATATTAAGTA TGGTTCCAAG AGAATATTTT
4381     CATCCTAAAC CTAAAGTGAA TAGCTCACTT ATCAGATTAA GTAGAAAAAA ATCAAGAATA
4441     TCACACAAAG ATAAACAAAA GTATAATTAT TTCGTTATGA AATGGGTTAA CAAAGAATAC
4501     AAGAAAATAT TTACAAAAAA TCAATTTAAC AATTCCTTAA AACATGCAGG AATTGACGAT
4561     TTAAACAATA TTAGCTTTGA ACAATTCTTA TCTCTTTTCA ATAGCTATAA ATTATTTAAT
4621     AAGTAAGTTA AGGGATGCAT AAACTGCATC CCTTAACTTG TTTTTCGTGT GCCTATTTTT
4681     TGTGAATCGA TTATGTCTTT TGCGCAGTCG GCTTAAACCA GTTTTCGCTG GTGCGAAAAA
4741     AGAGTGTCTT GTGACACCTA AATTCAAAAT CTATCGGTCA GATTTATACC GATTTGATTT
4801     TATATATTCT TGAATAACAT ACGCCGAGTT ATCACATAAA AGCGGGAACC AATCATCAAA
4861     TTTAAACTTC ATTGCATAAT CCATTAAACT CTTAAATTCT ACGATTCCTT GTTCATCAAT
4921     AAACTCAATC ATTTCTTTAA TTAATTTATA TCTATCTGTT GTTGTTTTCT TTAATAATTC
4981     ATCAACATCT ACACCGCCAT AAACTATCAT ATCTTCTTTT TGATATTTAA ATTTATTAGG
5041     ATCTTAAGGC CTAGGTCTAG AGTCTTTGTT TTGACGCCAT TAGCGTACGT AACAATCCTC
5101     GTTAAAGGAC AAGGACCTGA GCGGAAGTGT ATCGTACAGT AGACGGAGTA TACTAGTATA
5161     GTCTATAGTC CGTGGAATTA TTATATTTAT CTCCGACGAT ATTCTCATCA GTGAAATCCA
5221     GCTGGAGTTC TTTAGCAAAT TTTTTTATTA GCTGAACTTA GTATTAGTGG CCATACTCCT
5281     CCAATCCAAA GCTATTTAGA AAGATTACTA TATCCTCAAA CAGGCGGTAA CCGGCCTCTT
5341     CATCGGGAAT GCGCGCGACC TTCAGCATCG CCGGCATGTC CCCCTGGCGG ACGGGAAGTA
5401     TCCAGCTCGA GGTCGGGCCG CGTTGCTGGC GTTTTTCCAT AGGCTCCGCC CCCCTGACGA
5461     GCATCACAAA AATCGACGCT CAAGTCAGAG GTGGCGAAAC CCGACAGGAC TATAAAGATA
5521     CCAGGCGTTT CCCCCTGGAA GCTCCCTCGT GCGCTCTCCT GTTCCGACCC TGCCGCTTAC
5581     CGGATACCTG TCCGCCTTTC TCCCTTCGGG AAGCGTGGCG CTTTCTCATA GCTCACGCTG
5641     TAGGTATCTC AGTTCGGTGT AGGTCGTTCG CTCCAAGCTG GGCTGTGTGC ACGAACCCCC
5701     CGTTCAGCCC GACCGCTGCG CCTTATCCGG TAACTATCGT CTTGAGTCCA ACCCGGTAAG
5761     ACACGACTTA TCGCCACTGG CAGCAGCCAC TGGTAACAGG ATTAGCAGAG CGAGGTATGT
5821     AGGCGGTGCT ACAGAGTTCT TGAAGTGGTG GCCTAACTAC GGCTACACTA GAAGGACAGT
5881     ATTTGGTATC TGCGCTCTGC TGAAGCCAGT TACCTTCGGA AAAAGAGTTG ATAGCTCTTG
5941     ATCCGGCAAA CAAACCACCG CTGGTAGCGG TGGTTTTTTT GTTTGCAAGC AGCAGATTAC
6001     GCGCAGAAAA AAAGGATCTC AAGAAGATCC TTTGATCTTT TCTACGGGGT CTGACGCTCA
6061     GTGGAACGAA AACTCACGTT AAGGGATTTT GGTCATGAGA TTATCAAAAA GGATCTTCAC
6121     CTAGATCCTT TTAAATTAAA AATGAAGTTT TAAATCAATC TAAAGTATAT ATGAGTAAAC
6181     TTGGTCTGAC AGTTACCAAT GCTTAATCAG TGAGGCACCT ATCTCAGCGA TCTGTCTATT
6241     TCGTTCATCC ATAGTTGCCT GACTCCCCGT CGTGTAGATA ACTACGATAC GGGAGGGCTT
6301     ACCATCTGGC CCCAGTGCTG CAATGATACC GCGAGACCCA CGCTCACCGG CTCCAGATTT
6361     ATCAGCAATA AACCAGCCAG CCGGAAGGGC CGAGCGCAGA AGTGGTCCTG CAACTTTATC
6421     CGCCTCCATC CAGTCTATTA ATTGTTGCCG GGAAGCTAGA GTAAGTAGTT CGCCAGTTAA
6481     TAGTTTGCGC AACGTTGTTG CCATTGCTGC AGGCATCGTG GTGTCACGCT CGTCGTTTGG
6541     TATGGCTTCA TTCAGCTCCG GTTCCCAACG ATCAAGGCGA GTTACATGAT CCCCCATGTT
6601     GTGCAAAAAA GCGGTTAGCT CCTTCGGTCC TCCGATCGTT GTCAGAAGTA AGTTGGCCGC
6661     AGTGTTATCA CTCATGGTTA TGGCAGCACT GCATAATTCT CTTACTGTCA TGCCATCCGT
6721     AAGATGCTTT TCTGTGACTG GTGAGTACTC AACCAAGTCA TTCTGAGAAT AGTGTATGCG
6781     GCGACCGAGT TGCTCTTGCC CGGCGTCAAC ACGGGATAAT ACCGCGCCAC ATAGCAGAAC
6841     TTTAAAAGTG CTCATCATTG GAAAACGTTC TTCGGGGCGA AAACTCTCAA GGATCTTACC
6901     GCTGTTGAGA TCCAGTTCGA TGTAACCCAC TCGTGCACCC AACTGATCTT CAGCATCTTT
6961     TACTTTCACC AGCGTTTCTG GGTGAGCAAA AACAGGAAGG CAAAATGCCG CAAAAAAGGG
7021     AATAAGGGCG ACACGGAAAT GTTGAATACT CATACTCTTC CTTTTTCAAT ATTATTGAAG
7081     CATTTATCAG GGTTATTGTC TCATGAGCGG ATACATATTT GAATGTATTT AGAAAAATAA
7141     ACAAATAGGG GTTCCGCGCA CATTTCCCCG AAAAGTGCCA CCTGACGTCT AAGAAACCAT
7201     TATTATCATG ACATTAACCT ATAAAAATAG GCGTATCACG AGGCCCTTTC GTCTTCAAGA
7261     ATT 
 上一篇:pJMP2 枯草芽孢杆菌基因编辑质粒 sgRNA 表达载体
 下一篇:pJOE8999枯草芽孢杆菌CRISPR-Cas9系统基因编辑载体

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  

地址:上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A楼6层602

电话:17031145927

qq/微信:1822235623 

邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1