全部产品

其他编辑质粒

pJMP2 枯草芽孢杆菌基因编辑质粒 sgRNA 表达载体
发布时间:2019-06-14 20:09:45 | 浏览次数:


测序及更多信息:https://pan.baidu.com/s/1lu7NHXbxSmttjgPpRK5Y0Q 
提取码:qj11 

采购地址:淘宝店铺地址

我们的官网  http://hedgehogbio.comhttp://hedgehogbio.com/


pJMP2
(Plasmid #79874)

 

载体作用

枯草芽孢杆菌sgRNA 表达载体; integrates into amyE

载体骨架

pDG1662

构建方法

The rfp-targeting sgRNA RR1 was PCR-amplified from pgRNA-bacteria (Addgene #44251) using primers containing the veg promoter and EcoRI sites, digested with EcoRI, then ligated into either pDG1662 digested with EcoRI to generate pJMP2.

载体类型

细菌表达, CRISPR

载体抗性

Ampicillin

筛选标记

氯霉素

插入基因信息

sgRNA RR1(sgRNA NT)

参考文献

A Comprehensive, CRISPR-based Functional Analysis of Essential Genes in Bacteria. Peters JM, Colavin A, Shi H, Czarny TL, Larson MH, Wong S, Hawkins JS, Lu CH, Koo BM, Marta E, Shiver AL, Whitehead EH, Weissman JS, Brown ED, Qi LS, Huang KC, Gross CA. Cell. 2016 Jun 2;165(6):1493-506. doi: 10.1016/j.cell.2016.05.003. Epub 2016 May 26. 10.1016/j.cell.2016.05.003 PubMed 27238023全序列

1        AACAAAATTC TCCAGTCTTC ACATCGGTTT GAAAGGAGGA AGCGGAAGAA TGAAGTAAGA
61       GGGATTTTTG ACTCCGAAGT AAGTCTTCAA AAAATCAAAT AAGGAGTGTC AAGAATGTTT
121      GCAAAACGAT TCAAAACCTC TTTACTGCCG TTATTCGCTG GATTTTTATT GCTGTTTCAT
181      TTGGTTCTGG CAGGACCGGC GGCTGCGAGT GCTGAAACGG CGAACAAATC GAATGAGCTT
241      ACAGCACCGT CGATCAAAAG CGGAACCATT CTTCATGCAT GGAATTGGTC GTTCAATACG
301      TTAAAACACA ATATGAAGGA TATTCATGAT GCAGGATATA CAGCCATTCA GACATCTCCG
361      ATTAACCAAG TAAAGGAAGG GAATCAAGGA GATAAAAGCA TGTCGAACTG GTACTGGCTG
421      TATCAGCCGA CATCGTATCA AATTGGCAAC CGTTACTTAG GTACTGAACA AGAATTTAAA
481      GAAATGTGTG CAGCCGCTGA AGAATATGGC ATAAAGGTCA TTGTTGACGC GGTCATCAAT
541      CATACCACCA GTGATTATGC CGCGATTTCC AATGAGGTTA AGAGTATTCC AAACTGGACA
601      CATGGAAACA CACAAATTAA AAACTGGTCT GATCGGATCC TAGAAGCTTA TCGAATTCCT
661      TATTAACGTT GATATAATTT AAATTTTATT TGACAAAAAT GGGCTCGTGT TGTACAATAA
721      ATGTAACTTT CAGTTTAGCG GTCTGTTTTA GAGCTAGAAA TAGCAAGTTA AAATAAGGCT
781      AGTCCGTTAT CAACTTGAAA AAGTGGCACC GAGTCGGTGC TTTTTTTGAA GCTTGGGCCC
841      GAACAAAAAC TCATCTCAGA AGAGGATCTG AATAGCGCCG TCGACCATCA TCATCATCAT
901      CATTGAGTTT AAACGGTCTC CAGCTTGGCT GTTTTGGCGG ATGAGAGAAG ATTTTCAGCC
961      TGATACAGAT TAAATCAGAA CGCAGAAGCG GTCTGATAAA ACAGAATTTG CCTGGCGGCA
1021     GTAGCGCGGT GGTCCCACCT GACCCCATGC CGAACTCAGA AGTGAAACGC CGTAGCGCCG
1081     ATGGTAGTGT GGGGTCTCCC CATGCGAGAG TAGGGAACTG CCAGGCATCA AATAAAACGA
1141     AAGGCTCAGT CGAAAGACTG GGCCTTTCGT TTTATCTGTT GTTTGTCGGT GAACTGGATC
1201     CTTACTCGAG TCTAGACTGC AGGCTTCCTC GCTCACTGAC TCGAATTCTC ATGTTTGACA
1261     GCTTATCATC GGCAATAGTT ACCCTTATTA TCAAGATAAG AAAGAAAAGG ATTTTTCGCT
1321     ACGCTCAAAT CCTTTAAAAA AACACAAAAG ACCACATTTT TTAATGTGGT CTTTATTCTT
1381     CAACTAAAGC ACCCATTAGT TCAACAAACG AAAATTGGAT AAAGTGGGAT ATTTTTAAAA
1441     TATATATTTA TGTTACAGTA ATATTGACTT TTAAAAAAGG ATTGATTCTA ATGAAGAAAG
1501     CAGACAAGTA AGCCTCCTAA ATTCACTTTA GATAAAAATT TAGGAGGCAT ATCAAATGAA
1561     CTTTAATAAA ATTGATTTAG ACAATTGGAA GAGAAAAGAG ATATTTAATC ATTATTTGAA
1621     CCAACAAACG ACTTTTAGTA TAACCACAGA AATTGATATT AGTGTTTTAT ACCGAAACAT
1681     AAAACAAGAA GGATATAAAT TTTACCCTGC ATTTATTTTC TTAGTGACAA GGGTGATAAA
1741     CTCAAATACA GCTTTTAGAA CTGGTTACAA TAGCGACGGA GAGTTAGGTT ATTGGGATAA
1801     GTTAGAGCCA CTTTATACAA TTTTTGATGG TGTATCTAAA ACATTCTCTG GTATTTGGAC
1861     TCCTGTAAAG AATGACTTCA AAGAGTTTTA TGATTTATAC CTTTCTGATG TAGAGAAATA
1921     TAATGGTTCG GGGAAATTGT TTCCCAAAAC ACCTATACCT GAAAATGCTT TTTCTCTTTC
1981     TATTATTCCA TGGACTTCAT TTACTGGGTT TAACTTAAAT ATCAATAATA ATAGTAATTA
2041     CCTTCTACCC ATTATTACAG CAGGAAAATT CATTAATAAA GGTAATTCAA TATATTTACC
2101     GCTATCTTTA CAGGTACATC ATTCTGTTTG TGATGGTTAT CATGCAGGAT TGTTTATGAA
2161     CTCTATTCAG GAATTGTCAG ATAGGCCTAA TGACTGGCTT TTATAATATG AGATAATGCC
2221     GACTGTACTT TTTACAGTCG GTTTTCTAAT GTCACTAACC TGCCCCGTTA GTTGAAGAAG
2281     GTTTTTATAT TACAGCTCCA GATCCTCTAC GCCGGACGCA TCGTGGCCGG CATCACCGGC
2341     GCCACAGGTG CGGTTGCTGG CGCCTATATC GCCGACATCA CCGATGGGGA AGATCGGGCT
2401     CGCCACTTCG GGCTCATGAG CGCTTGTTTC GGCGTGGGTA TGGTGGCAGG CCCCGTGGCC
2461     GGGGGACTGT TGGGCGCCAT CTCCTTGCAT GCACCATTCC TTGCGGCGGC GGTGCTCAAC
2521     GGCCTCAACC TACTACTGGG CTGCTTCCTA ATGCAGGAGT CGCATAAGGG AGAGCGTCGA
2581     CATGGATGAG CGATGATGAT ATCCGTTTAG GCTGGGCGGT GATAGCTTCT CGTTCAGGCA
2641     GTACGCCTCT TTTCTTTTCC AGACCTGAGG GAGGCGGAAA TGGTGTGAGG TTCCCGGGGA
2701     AAAGCCAAAT AGGCGATCGC GGGAGTGCTT TATTTGAAGA TCAGGCTATC ACTGCGGTCA
2761     ATAGATTTCA CAATGTGATG GCTGGACAGC CTGAGGAACT CTCGAACCCG AATGGAAACA
2821     ACCAGATATT TATGAATCAG CGCGGCTCAC ATGGCGTTGT GCTGGCAAAT GCAGGTTCAT
2881     CCTCTGTCTC TATCAATACG GCAACAAAAT TGCCTGATGG CAGGTATGAC AATAAAGCTG
2941     GAGCGGGTTC ATTTCAAGTG AACGATGGTA AACTGACAGG CACGATCAAT GCCAGGTCTG
3001     TAGCTGTGCT TTATCCTGAT GATATTGCAA AAGCGCCTCA TGTTTTCCTT GAGAATTACA
3061     AAACAGGTGT AACACATTCT TTCAATGATC AACTGACGAT TACCTTGCGT GCAGATGCGA
3121     ATACAACAAA AGCCGTTTAT CAAATCAATA ATGGACCAGA CGACAGGCGT TTAAGGATGG
3181     AGATCAATTC ACAATCGGAA AAGGAGATCC AATTTGGCAA AACATACACC ATCATGTTAA
3241     AAGGAACGAA CAGTGATGGT GTAACGAGGA CCGAGAAATA CAGTTTTGTT AAAAGAGATC
3301     CAGCGTCGGC CAAAACCATC GGCTATCAAA ATCCGAATCA TTGGAGCCAG GTAAATGCTT
3361     ATATCTATAA ACATGATGGG AGCCGAGTAA TTGAATTGAC CGGATCTTGG CCTGGAAAAC
3421     CAATGACTAA AAATGCAGAC GGAATTTACA CGCTGACGCT GCCTGCGGAC ACGGATACAA
3481     CCAACGCAAA AGTGATTTTT AATAATGGCA GCGCCCAAGT GCCCGGTCAG AATCAGCCTG
3541     GCTTTGATTA CGTGCTAAAT GGTTTATATA ATGACTCGGG CTTAAGCGGT TCTCTTCCCC
3601     ATTGAGGGCA AGGCTAGACG GGACTTACCG AAAGAAACCA TCAATGATGG TTTCTTTTTT
3661     GTTCATAAAT CAGACAAAAC TTTTCTCTTG CAAAAGTTTG TGAAGTGTTG CACAATATAA
3721     ATGTGAAATA CTTCACAAAC AAAAAGACAT CAAAGAGAAA CATACCCTGC AAGGATGCTG
3781     ATATTGTCTG CATTTGCGCC GGAGCAAACC AAAAACCTGG TGAGACACGC CTTGAATTAG
3841     TAGAAAAGAA CTTGAAGATT TTCAAAGGCA TCGTTAGTGA AGTCATGGCG AGCGGATTTG
3901     ACGGCATTTT CTTAGTCGCG ACGCGAGGCT GGATGGCCTT CCCCATTATG ATTCTTCTCG
3961     CTTCCGGCGG CATCGGGATG CCCGCGTTGC AGGCCATGCT GTCCAGGCAG GTAGATGACG
4021     ACCATCAGGG ACAGCTTCAA GGATCGCTCG CGGCTCTTAC CAGCCTAACT TCGATCACTG
4081     GACCGCTGAT CGTCACGGCG ATTTATGCCG CCTCGGCGAG CACATGGAAC GGGTTGGCAT
4141     GGATTGTAGG CGCCGCCCTA TACCTTGTCT GCCTCCCCGC GTTGCGTCGC GGTGCATGGA
4201     GCCGGGCCAC CTACTGAAGT GGATTTCTTT AAGAGCTCCT TTAACTTCCT CACCAGTAGT
4261     TGTATCGGTA CCATAAGTAG AAGCAGCAAC CCAAGTAGCT TTACCAGCAT CCGGTTCAAC
4321     CAGCATAGTA AGAATCTTAC TGGACATCGG CAGTTCTTCG AACAGTGCGC CAACTACCAG
4381     CTCTTTCTGC AGTTCATTCA GGGCACCGGA GAACCTGCGT GCAATCCATC TTGTTCAATC
4441     ATGCGAAACG ATCCTCATCC TGTCTCTTGA TCCATGGATT ACGCGTTAAC CCGGGCCCGC
4501     GGATGCATAT GATCAGATCT TAAGGCCTAG GTCTAGAGGA TCGATCTGTA TAATAAAGAA
4561     TAATTATTAA TCTGTAGACA AATTGTGAAA GGATGTACTT AAACGCTAAC GGTCAGCTTT
4621     ATTGAACAGT AATTTAAGTA TATGTCCAAT CTAGGGTAAG TAAATTGAGT ATCAATATAA
4681     ACTTTATATG AACATAATCA ACGAGGTGAA ATCATGAGCA ATTTGATTAA CGGAAAAATA
4741     CCAAATCAAG CGATTCAAAC ATTAAAAATC GTAAAAGATT TATTTGGAAG TTCAATAGTT
4801     GGAGTATATC TATTTGGTTC AGCAGTAAAT GGTGGTTTAC GCATTAACAG CGATGTAGAT
4861     GTTCTAGTCG TCGTGAATCA TAGTTTACCT CAATTAACTC GAAAAAAACT AACAGAAAGA
4921     CTAATGACTA TATCAGGAAA GATTGGAAAT ACGGATTCTG TTAGACCACT TGAAGTTACG
4981     GTTATAAATA GGAGTGAAGT TGTCCCTTGG CAATATCCTC CAAAAAGAGA ATTTATATAC
5041     GGTGAGTGGC TCAGGGGTGA ATTTGAGAAT GGACAAATTC AGGAACCAAG CTATGATCCT
5101     GATTTGGCTA TTGTTTTAGC ACAAGCAAGA AAGAATAGTA TTTCTCTATT TGGTCCTGAT
5161     TCTTCAAGTA TACTTGTCTC CGTACCTTTG ACAGATATTC GAAGAGCAAT TAAGGATTCT
5221     TTGCCAGAAC TAATTGAGGG GATAAAAGGT GATGAGCGTA ATGTAATTTT AACCCTAGCT
5281     CGAATGTGGC AAACAGTGAC TACTGGTGAA ATTACCTCGA AAGATGTCGC TGCAGAATGG
5341     GCTATACCTC TTTTACCTAA AGAGCATGTA ACTTTACTGG ATATAGCTAG AAAAGGCTAT
5401     CGGGGAGAGT GTGATGATAA GTGGGAAGGA CTATATTCAA AGGTGAAAGC ACTCGTTAAG
5461     TATATGAAAA ATTCTATAGA AACTTCTCTC AATTAGGCTA ATTTTATTGC AATAACAGGT
5521     GCTTACTTTT CTGGAGTTCT TTAGCAAATT TTTTTATTAG CTGAACTTAG TATTAGTGGC
5581     CATACTCCTC CAATCCAAAG CTATTTAGAA AGATTACTAT ATCCTCAAAC AGGCGGTAAC
5641     CGGCCTCTTC ATCGGGAATG CGCGCGACCT TCAGCATCGC CGGCATGTCC CCCTGGCGGA
5701     CGGGAAGTAT CCAGCTCGAG GTCGGGCCGC GTTGCTGGCG TTTTTCCATA GGCTCCGCCC
5761     CCCTGACGAG CATCACAAAA ATCGACGCTC AAGTCAGAGG TGGCGAAACC CGACAGGACT
5821     ATAAAGATAC CAGGCGTTTC CCCCTGGAAG CTCCCTCGTG CGCTCTCCTG TTCCGACCCT
5881     GCCGCTTACC GGATACCTGT CCGCCTTTCT CCCTTCGGGA AGCGTGGCGC TTTCTCATAG
5941     CTCACGCTGT AGGTATCTCA GTTCGGTGTA GGTCGTTCGC TCCAAGCTGG GCTGTGTGCA
6001     CGAACCCCCC GTTCAGCCCG ACCGCTGCGC CTTATCCGGT AACTATCGTC TTGAGTCCAA
6061     CCCGGTAAGA CACGACTTAT CGCCACTGGC AGCAGCCACT GGTAACAGGA TTAGCAGAGC
6121     GAGGTATGTA GGCGGTGCTA CAGAGTTCTT GAAGTGGTGG CCTAACTACG GCTACACTAG
6181     AAGGACAGTA TTTGGTATCT GCGCTCTGCT GAAGCCAGTT ACCTTCGGAA AAAGAGTTGA
6241     TAGCTCTTGA TCCGGCAAAC AAACCACCGC TGGTAGCGGT GGTTTTTTTG TTTGCAAGCA
6301     GCAGATTACG CGCAGAAAAA AAGGATCTCA AGAAGATCCT TTGATCTTTT CTACGGGGTC
6361     TGACGCTCAG TGGAACGAAA ACTCACGTTA AGGGATTTTG GTCATGAGAT TATCAAAAAG
6421     GATCTTCACC TAGATCCTTT TAAATTAAAA ATGAAGTTTT AAATCAATCT AAAGTATATA
6481     TGAGTAAACT TGGTCTGACA GTTACCAATG CTTAATCAGT GAGGCACCTA TCTCAGCGAT
6541     CTGTCTATTT CGTTCATCCA TAGTTGCCTG ACTCCCCGTC GTGTAGATAA CTACGATACG
6601     GGAGGGCTTA CCATCTGGCC CCAGTGCTGC AATGATACCG CGAGACCCAC GCTCACCGGC
6661     TCCAGATTTA TCAGCAATAA ACCAGCCAGC CGGAAGGGCC GAGCGCAGAA GTGGTCCTGC
6721     AACTTTATCC GCCTCCATCC AGTCTATTAA TTGTTGCCGG GAAGCTAGAG TAAGTAGTTC
6781     GCCAGTTAAT AGTTTGCGCA ACGTTGTTGC CATTGCTGCA GGCATCGTGG TGTCACGCTC
6841     GTCGTTTGGT ATGGCTTCAT TCAGCTCCGG TTCCCAACGA TCAAGGCGAG TTACATGATC
6901     CCCCATGTTG TGCAAAAAAG CGGTTAGCTC CTTCGGTCCT CCGATCGTTG TCAGAAGTAA
6961     GTTGGCCGCA GTGTTATCAC TCATGGTTAT GGCAGCACTG CATAATTCTC TTACTGTCAT
7021     GCCATCCGTA AGATGCTTTT CTGTGACTGG TGAGTACTCA ACCAAGTCAT TCTGAGAATA
7081     GTGTATGCGG CGACCGAGTT GCTCTTGCCC GGCGTCAACA CGGGATAATA CCGCGCCACA
7141     TAGCAGAACT TTAAAAGTGC TCATCATTGG AAAACGTTCT TCGGGGCGAA AACTCTCAAG
7201     GATCTTACCG CTGTTGAGAT CCAGTTCGAT GTAACCCACT CGTGCACCCA ACTGATCTTC
7261     AGCATCTTTT ACTTTCACCA GCGTTTCTGG GTGAGCAAAA ACAGGAAGGC AAAATGCCGC
7321     AAAAAAGGGA ATAAGGGCGA CACGGAAATG TTGAATACTC ATACTCTTCC TTTTTCAATA
7381     TTATTGAAGC ATTTATCAGG GTTATTGTCT CATGAGCGGA TACATATTTG AATGTATTTA
7441     GAAAAATAAA CAAATAGGGG TTCCGCGCAC ATTTCCCCGA AAAGTGCCAC CTGACGTCTA
7501     AGAAACCATT ATTATCATGA CATTAACCTA TAAAAATAGG CGTATCACGA GGCCCTTTCG
7561     TCTTCAAGAA TT 
 上一篇:pJMP1 枯草芽孢杆菌基因编辑质粒 dCas9 表达载体 pAX01-dCas9
 下一篇:pJMP3 枯草芽孢杆菌基因编辑质粒 sgRNA 表达载体

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  

地址:上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A楼6层602

电话:17031145927

qq/微信:1822235623 

邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1